6 Senarai Rukun Iman Yang Perlu Anda Ketahui Sebagai Seorang Muslim

Iman dari segi Bahasa bermaksud Percaya, dibawah menununjukan secara ringkas tentang 6 perkara berkaita rukun iman yang perlu anda ketahui dan imani sebagai seorang muslim yang beriman

PENGERTIAN IMAN

Iman dari segi Bahasa bermaksud Percaya. Dari segi istilah bermaksud membenarkan dengan hati,mengakui dengan lidah danberamak dengan anggota dengan rukun dan perintah.Iman merupakan dasar akidah atau kepercayaan orang Islam dan merupakan sesuatu yang tetap dan pasti sepertiyang diajarkan, iman tidak mungkin dipinda oleh perubahan tempat dan zaman.

Rukun Iman ada enam (6) perkara iaitu :

1. BERIMAN KEPADA ALLAH S.W.T

Beriman kepada Allah s.w.t beerti wajib mempercayaiAllah s.w.t itu ada, Maha Berkuasa,Maha Mencipta dan Maha Mengetahui segala apa yang di langit, di udara,di mukabumi dan juga di lautan. Dia adalah Maha Esa, yakni tunggal, tidak beranak dandiberanakkan.Seperti firman-Nya yang bermaksud:

Katakanlah wahai Muhammad, bahawa Allah itu satu. Allah tempat segala makhluk  bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak sesiapapun yang  setara atau seumpama dengan Allah.” (Surah al-Ikhlas 1 – 4)

2. BERIMAN KEPADA MALAIKAT

2. BERIMAN KEPADA MALAIKAT

Beriman kepada malaikat beerti wajib bagi setiap orang Islam mengetahui bahawa malaikat adalah makhluk yang Allah s.w.t jadikan daripada cahaya dan boleh berupa berbagai bentuk, tidak bersifat seperti sifat manusia. 

Malaikat juga menjalankan perintah Allah s.w.t dengan taat dan patuh. Jumlah malaikat adalah terlalu banyak dan kita sebagai umat Islam wajib mengetahui 10 daripadanya.

3. BERIMAN KEPADA RASUL

3. BERIMAN KEPADA RASUL

Beriman kepada Rasul dan Nabi merupakanrukun Iman yang ketiga. Bagi orang Islam wajiblah yakin dan percaya bahawa Allah s.w.t telah mengutuskan para Rasul dan Nabi kepada manusia di dunia ini bagi menunjukkan jalan ke arah kebenaran dan kebahagian di dunia dan di akhirat. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah seramai 25 orang.

4. BERIMAN KEPADA KITAB

Beriman kepada kitab Allah bererti kita wajib beriktikad dan yakin dengan sebenar-benarnya bahawa sesungguhnya Allah s.w.t mempunya beberapa kitab suci yang merupakan firman Allah s.w.t yang hakiki. 

—>Cara Qada Solat Yang Ditinggalkan<—

Diturunkan melalui wahyu yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril a.s. Sejak Zaman Nabi Adam a.s sehinnga kepada Nabi Muhammad s.a.w, jumlah kitab suci yang diturunkan adalah sebanyak 104 iaitu 100 buah suhuf dan 4 buah kitab suci.

Senarai kitab dan penerimanya :

Taurat – Nabi Musa a.s

Zabur – Nabi Daud a.s

Injil – Nabi Isa a.s

Al-Quran – Nabi Muhammad s.a.w

Al-Quran merupakan penutup segala kitab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tidak akan ada lagi kitab suci lain selepas Al-Quran.

Nabi-nabi yang menerima suhuf :

Nabi Syits – 50 suhuf

Nabi Idris – 30 suhuf

Nabi Ibrahim – 10 suhuf

Nabi Musa – 10 suhuf

5.BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

Percaya kepada hari akhirat ialah kita wajib beriktikad dan meyakini bahawa akan adanya hari akhirat atau hari kiamat (pembalasan) di mana pada hari itu semua manusia akan dibangunkan kembali di padang Mahsyar untuk menerima hukuman berdasarkan segalaamal perbuatan mereka semasa mereka hidup di muka bumi Allah 

Tanda-tanda kecil akan kedatangan hari akhirat:

1.      Sedikit orang alim dan banyak orang jahil.

2.      Perempuan lebih ramai daripada lelaki.

3.      Urusan agama ditakbir oleh orang yang bukan ahli.

4.      Pelacuran dan maksiat berlaku dengan meluas.

5.      Minum arak dan benda yang memabukkan menjadi kebanggaan.

6.      Orang miskin menjadi kaya, membina bangunan dan gedung tinggi mencakar langit.

7.      Banyak berlaku gerak gempa.

Tanda-tanda besar :

1.       Keluar dajjal merosakkan agama.

2.       Keluar binatang yang dipanggil Dabbatul Ard merosakkan manusia.

3.       Keluar Yakjuj dan Makjuj.

4.       Hilangnyaal-Quran dari mashafnya.

5.       Terbit matahari dari sebelah barat (bertaubatlah sebelum ianya berlaku)

6. BERIMAN PADA QADA’ DAN QADAR

Beriman kepada qada dan qadar disebut juga sebagai percaya kepada takdir. Iaitu seseorang itu mestiyakin dan percaya bahawa segala yang berlaku dalam alam ini semuanya ketentuandan ketetapan Allah s.w.t.

Erti Qadar :

Ketentuan yangmesti berlaku atas tiap-tiap makhluk, sesuai denag batas-batas yang telahditentukan oleh Allah s.w.t sejak azali lagi sama ada yang baik atau buruk.

Qadar ada dua jenis iaitu :

1.      Berupa aturan atau perjalanan alam ini.

2.      Berupa untung nasib yang menimpa manusia dan makhluk lain.

Erti Qada :

Ialah pelaksanaan Allah s.w.t terhadap apa yang telah ditetapkan sejak azali lagi.

Perkara Yang Membatalkan Iman

1.     Mensyirikkan Allah s.w.t, iaitu menduakan Allah dengan yang lain serta bertawakkal danbergantung kepada yang lain selain daripada Allah s.w.t seperti menyembahberhala.

2.     Menafikan segala nikmat sama ada yang nampak atau tidak nampak adalah kurnian daripada Allahs.w.t ataupun ciptaan Allah s.w.t.

3.     Melakukan perbuatan yang dilakukan dalam amalam keagamaan lain, yang bertentangan dengan ajaran Islam.

4.     Mengubah hukum Allah s.w.t iaitu, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

5.     Menolak atau mengubah al-Quran dan hadis. Yakni tidak mahu beriman kepada Nas al-Quran dan sunnah ataupun ingkar terhadap perintah Allah s.w.t dan menafikan kebenaran Islam.

Rujukan :

1.       joerzack.tripod.com

2.       pengajianislam.pressbooks.com